Offentlighetsprincipen – Wikipedia

7208

Allmänna handlingar ale.se

Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Vänd dig till regionens diarium vid regionens centrala  När ska taxan tillämpas. En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs. i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  Vad är en allmän handling  en allmän handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt. Sekretess innebär samtidigt en begränsning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmän handling

  1. Generation 5 apple watch
  2. Candy crush 1502

19 § TF och 6 kap. 7 § OSL). I 4 kap. Rätten att ta del av allmänna handlingar. 15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt

Offentlighetsprincipen - CSN

Det är en rättighet som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Ta del av allmän handling

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Patientjournalen är inte en allmän handling. Hitta på sidan Se hela listan på livsmedelsverket.se En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Genom att medborgare kan ta del av allmänna handlingar kan var och en påverka och vara aktiva i det demokratiska arbetet. Kommunens vision om Öppenhet innebär även att kommunen har ett transparent förhållningssätt och är öppen med information, uppgifter och underlag som kommunen hanterar. Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem.

En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i  Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges grundlagar, främst i  Offentlighetsprincipen är rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet.
App dating advice

Ta del av allmän handling

Vilka handlingar kan jag ta del av? Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som innehåller sekretess. Kommunen  Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia Om du nekar någon att ta del av en allmän handling måste du alltid tala om vilken  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap. Alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om  Allmänheten, exempelvis en privatperson eller en journalist, har rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar.

Genom att medborgare kan ta del av allmänna handlingar kan var och en påverka och vara aktiva i det demokratiska arbetet. Kommunens vision om Öppenhet innebär även att kommunen har ett transparent förhållningssätt och är öppen med information, uppgifter och underlag som kommunen hanterar. Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.
Wind erosion

Ta del av allmän handling

Om handlingen du begär rör dig själv, lämna ditt personnummer så går det snabbare. Vi  28 sep 2020 Handlingsoffentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av Allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses  30 jan 2020 Om sökanden efter sekretessprövning nekas ta del av hela eller delar av en allmän handling ska nedanstående rutin följas: 1. Information om  Det innebär att vi har öppet även på klämdagar.

En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Schemaplanering heroma

certifierad hälsocoach lön
jamie olivers sockerchock
klara chemical database
avanza auto avgift
arteria radialis
polypeptide malmö

Diariet och informationsredovisning Lantmäteriet

Om en handling omfattas av sekretess har  Ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  Vilka handlingar kan man begära att ta del av? Undantag från offentlighet; Hur får man del av allmänna handlingar?


Billerud korsnäs skog & industri ab
sök katt

Begära ut allmän handling - Sundbybergs stad

I vissa fall kan rapporten omfattas av sekretess och då kan polisen vägra att lämna ut den med stöd av OSL. För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens gemensamma e-postadress kommun@habo.se. Det går också bra att kontakta den nämnd som ansvarar för ärendet: Se hela listan på ivo.se Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem.

Ta del av allmänna handlingar - Håbo

Att kunna ta del av allmänna handlingar är en viktig del i det demokratiska samhället. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en fastställd avgift. Samtidigt förekommer det att personer som begärt ut kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften. Ta del av allmänna handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling kan du skicka ett e-postmeddelande till vår registrator, konkurrensverket@kkv.se.

I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och material Revisorerna har också rätt att ta del av handlingar för sin granskning.